Christine ten Kate

Even voorstellen <lees verder>

(Interim) Manager

Leidinggeven vanuit vertrouwen <lees verder>

Trainer en docent

TINK, Oog voor Interactie, Piramide <lees verder>

Pedagogisch adviseur

VIB, Kwaliteitsmeting, observaties <lees verder>

Nieuws

Studiedag Kinderdam Rotterdam <lees verder>

Nieuws

Eerste helft 2017: Spelend Leren of Lerend spelen

Wat een mooi traject zetten we momenteel neer voor Stichting Peuterwerk in Gieten. We  experimeteren rondom drie posities; nabij- en beschikbaar zijn, meespelen en leidinggeven. Wat een mooie verhalen, ontroerende opbrengsten en nieuwe inzichten levert dit op. Een feestje!

 

Maart 2016:Top studiedag Kinderdam Rotterdam

Workshop verzorgd over: Jongens zijn geen meisjes!

________________________________________________________________________________


 

Februari 2016: Les over het belang van buitenspelen voor kinderen; verstoppertje spelen op de parkeerplaats, studenten waagden hun leven zowat om maar voor de tikker de buut-plek te bereiken.  Wat een fanatisme kwam er los!

Voor het echte werk ging de SAW klas uit Assen naar de Baggelhuizerplas. Gewapend met twee vlaggen en speelkaarten werd daar levend Stratego gespeeld. Het uitleggen van het spel bleek best lastig; tot waar mag je eigenlijk lopen? Mag je de vlag die veroverd moet worden helemaal verstoppen of moet er toch een deel zichtbaar zijn? Hoe werkt het precies met de punten?

Uiteindelijk gingen we los. Twee groepen slopen, renden, verstopten en gilden door de bossen. Ondanks het feit dat het maar 4 graden was gingen de jassen uit! In de volgende les zullen we evalueren aan de hand van de volgende vraag: Welke tips zou je iemand geven die dit spel met een groep kinderen gaat doen?

___________________________________________________________________________________________________

 

De gelukkige kleuter, recensie februari 2016 blad Kinderopvang

 

 

___________________________________________

In december verschiijnt mijn recensie van 'Het inspiratieboek voor de gelukkige klas' in het blad KINDEROPVANG. 

________________________________________

Op 5 oktober verzorg ik een workshop op de werkveldbijeenkomst van het Drenthe College in Assen. Weer leuk om te doen.

________________________________________

 

Wat top! Ik ga de auteurscursus volgen bij Edu Actief.

________________________________________

 

Leuk, in september weer twee ochtenden naar het Drenthe college geweest om workshops te verzorgen over:

Het belang van een goede taalvaardigheid van de pm-er

Het verschil tussen jongens en meisjes

________________________________________

 

De eerste intakes zijn gedaan, na de zomervakantie lekker aan de slag met deze mooie training.

 

________________________________________

 

11 juni  workshop verzorgen voor de SKSG: over Interactivaardigheden in 3 posities.

_________________________________________

 

 


29 mei 2015, Reehorst EdeVerhoog je pedagogische kwaliteit

 

 

 

 

 

BOOTCAMP KINDEROPVANG

Na alle onrust en bezuinigingen ligt de focus op pedagogische kwaliteit. Minister Asscher zet hier ook zwaar op in met een subsidietraject. Steeds duidelijker wordt dat de pedagogische kwaliteit niet samenhangt met een (VVE-)programma maar met de vaardigheden en beroepshouding van de pedagogisch medewerker. De zes pedagogische interactievaardigheden zijn hiervan de basis.

Tijdens de Bootcamp Interactievaardigheden kun je kiezen voor het verdiepen van twee vaardigheden (door ’s morgens en ’s middags voor dezelfde vaardigheid te kiezen) of het opfrissen van vier vaardigheden (door vier verschillende sessies te volgen). Voor (locatie)managers en docenten is er een aangepast middagprogramma.

 

Als gastspreker verzorg ik de volgende onderdelen:

 


 

Lezing Interactievaardigheid: Structureren en grenzen stellen

Structureren en grenzen stellen verwijst naar de vaardigheid om aan kinderen duidelijk te maken wat er van hen verwacht wordt en er ook voor te zorgen dat zij zich daaraan houden. Het stellen van grenzen moet doortastend, consequent en respectvol gebeuren. Als kinderen overzien wat er gaat gebeuren en wat er van hen verwacht wordt, zal dat bijdragen aan een gevoel van veiligheid.

 

Powersessie: Structureren en grenzen stellen

·        Hoe maak je de omgeving voor het kind overzichtelijk en zoveel mogelijk voorspelbaar?

·        Kan je de kinderen op een goede manier duidelijk maken wat er van de kinderen verwacht wordt?

·        Hoe zorg je ervoor zorgt dat de kinderen zich aan de gestelde regels houden?

 

 

 

snel zoeken