Christine ten Kate

Even voorstellen <lees verder>

(Interim) Manager

Leidinggeven vanuit vertrouwen <lees verder>

Trainer en docent

TINK, Oog voor Interactie, Piramide <lees verder>

Pedagogisch adviseur

VIB, Kwaliteitsmeting, observaties <lees verder>

Nieuws

Studiedag Kinderdam Rotterdam <lees verder>

Christine ten Kate

 

Even voorstellen,

Al dertig jaar ben ik met veel enthousiastme werkzaam in de kinderopvang- en onderwijssector als (interim)manager, trainer/docent, pedagogisch adviseur, VIB-er en daarvoor als pedagogisch medewerker.

 

Manager:

Als manager neem ik werkelijk verantwoordelijkheid voor mijn beslissingen,  ik doe zelf onderzoek naar de situatie, naar mogelijkheden en verschuil me niet achter cijfers of vanzelfsprekendheden.

Ik ben me bewust van mijn eigen bijdrage aan de situatie op de korte en de lange termijn, aan het ontstaan en oplossen van problemen. Het uitwisselen van feedback en suggesties vind ik prettig en ik sta niet op de automatische piloot. In mijn werk geniet ik van het moment, van mijn functie, van mijn rol, van de resultaten die we samen boeken en van de sociale relaties in de werksituatie.

 

Trainer/docent:

Als trainer en docent daag ik mensen uit om uit hun comfortzone te komen en daarmee hun horizon te verbreden. Wat is het mooi om mensen te zien groeien. Ik  kan  mijn deelnemers  enthousiasmeren voor de lesstof.  Mijn kennis draag ik  op een prettige, interactieve en  inspirerende manier over. Ik hou van een open en toegankelijke sfeer in de groep en ik leid de groep dan ook vanuit een natuurlijk overwicht en met de nodige humor. Naast de  Piramide en TINK trainingen verzorg ik vele andere trainingen.

 

Pedagogisch adviseur;

Als Video Interactie Begeleider in de kinderopvang  kan ik pedagogisch medewerkers coachen en hen laten groeien in hun werk. Ook heb ik al veel kwaliteitsmetingen met de NCKO kwaliteitsmonitor gedaan en teams en organisaties vervolgens naar een hoger kwaliteitsniveau gebracht.

Daarnaast schrijf ik pedagogisch beleidsplannen en  kan ik het nieuwe beleid implementeren in uw organisatie.

 

Mijn sterke punten op een rijtje:

-Verbindend, betrouwbaar en praktisch

-Organiseren en leiden van bijeenkomsten en discussies

-Meedenken over pedagogisch- en strategisch beleid

-Trainen van pedagogisch medewerkers of locatiemanagers

-Meten van en advisering in kwaliteitsaspecten

-Observeren en beoordelen van een pedagogisch klimaat

 
 

Opdrachtgevers van de afgelopen jaren zijn o.a:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPV docent 

Ontwikkelen van lesmateriaal 

voor het MBO

 

 

Interimmanagement

Unit en locatie

management

Trainer en 

ontwikkelaar

Docent SAW

 

 

Coördinator     

pedagogiek/

manager

 

Ontwikkeling en implementatie pedagogisch beleid.

(kinderdagverblijf van het jaar)

 

Workshops en gastlessen o.a. voor kinderopvangcongres

 

snel zoeken